Писмен въпрос E-5855/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Финансиране на лобисти от ЕС