Писмен въпрос E-9834/10 Franz Obermayr (NI) до Комисията. Разбираемост на официалните документи на ЕС