Писмен въпрос E-3827/09, зададен от Daniel Caspary (PPE) на Комисията. Очаквания от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Индия