Писмен въпрос E-3407/07 зададен от Ivo Belet (PPE-DE) на Комисията. Семейните помощи за пограничните работници