Decyzja Rady z dnia 10 listopada 1997 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Laotańską Republiką Ludowo - Demokratyczną