97/810/EF: Rådets afgørelse af 10. november 1997 om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Folkerepublik Laos