Писмен въпрос P-5553/06 зададен от Ivo Belet (PPE-DE) на Комисията. Консултиране на работниците при преструктуриране