Писмен въпрос P-4900/09, зададен от Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) на Комисията. Проект за изграждане на отворена мина в Долна Силезия