Писмен въпрос E-2217/07 зададен от Tokia Saïfi (PPE-DE) на Комисията. Разрешение за ваксиниране на бойни петли срещу вируса H5N1