Писмен въпрос E-0937/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Лицемерието на Комисията