Lietas T-624/15, T-694/15 un T-704/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 18. jūnija spriedums — European Food u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra (ICSID) pārraudzībā esošas šķīrējtiesas nolēmums — Zaudējumu Kompensācijas maksājums dažiem uzņēmējiem — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Komisijas kompetence)