Писмен въпрос E-1518/07 зададен от Françoise Castex (PSE) на Комисията. Плащания от ЕСФ за плановия период 2000—2006 г.