Писмен въпрос E-2139/10, зададен от Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) на Комисията. Програмата Мирна ваканция за децата на бежанци сахрави