Писмен въпрос E-5198/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Геополитическа стратегия на Турция