Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1348/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów kaprosza w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów VI, VII oraz VIII przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa