Verordening (EU) nr. 1348/2011 van de Commissie van 13 december 2011 tot vaststelling van een verbod op de visserij op evervis in het gebied EG-wateren en internationale wateren van VI, VII en VIII door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren