Komission asetus (EU) N:o 1348/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011 , Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten karjukalan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja VIII