Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 484/2008 tat- 30 ta’ Mejju 2008 li jistabbilixxi d-dazji ta' l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill- 1 ta’ Ġunju 2008