Регламент (ЕО) № 484/2008 на Комисията от 30 май 2008 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 1 юни 2008 година