Yttrande från Europeiska regionkommittén – Att förbättra den inre marknaden