Mnenje Evropskega odbora regij – Izpopolnitev enotnega trga