Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Zlepšovanie jednotného trhu