Advies van het Europees Comité van de Regio’s — De eengemaakte markt verbeteren