Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Vienotā tirgus pilnīgošana”