Mišljenje Europskog odbora regija – Poboljšanje jedinstvenog tržišta