Дело T-292/09: Иск, предявен на 27 юли 2009 г. — Mugraby/Съвет и Комисия