Регламент (ЕО) № 833/2008 на Комисията от 20 август 2008 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура