Заключение на генералния адвокат Reischl представено на13 юли 1976 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Дело 10-76. Комисия/Италия TITJUR