EVROPSKI PARLAMENT ZASEDANJE 2013–2014 Seje: 1.–4. julij 2013 Zapisnik seje je bil objavljen v UL C 319 E, 5.11.2013. SPREJETA BESEDILA