EURÓPSKY PARLAMENT ZASADANIE 2013 – 2014 Schôdza 1. až 4. júla 2013 Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 319 E, 5.11.2013. PRIJATÉ TEXTY