PARLAMENTUL EUROPEAN SESIUNEA 2013-2014 Ședințele dintre 1 și 4 iulie 2013 Procesele-verbale ale acestei sesiuni au fost publicate în JO C 319 E, 5.11.2013. TEXTE ADOPTATE