EUROPEES PARLEMENT ZITTING 2013-2014 Vergaderingen van 1 t/m 4 juli 2013 De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 319 E van 5.11.2013. AANGENOMEN TEKSTEN