IL-PARLAMENT EWROPEW SESSJONI 2013–2014 Dati tas-seduti: 1-4 ta’ Lulju 2013 Il-Minuti ta’ din is-sessjoni ġew ippubblikati fil-ĠU C 319 E, 5.11.2013. TESTI ADOTTATI