EIROPAS PARLAMENTS 2013.–2014. GADA SESIJA 2013. gada 1.–4. jūlija sēdes Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 319 E, 5.11.2013. PIEŅEMTIE TEKSTI