EUROOPAN PARLAMENTTI ISTUNTOKAUSI 2013–2014 Istunnot 1.–4. heinäkuuta 2013 Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 319 E, 5.11.2013. HYVÄKSYTYT TEKSTIT