Писмен въпрос E-2024/08, зададен от Marco Rizzo (GUE/NGL) на Комисията. Допълнителни застраховки