/* */

Писмен въпрос E-006259/11 John Stuart Agnew (EFD) до Комисията. Алкохолни напитки на борда на самолет