Писмен въпрос E-7820/10 Andrew Henry William Brons (NI) до Комисията. Националната здравна служба на Обединеното кралство и Директивата относно работното време