Окончателен доклад на служителя по изслушването — Liberty Global/BASE Belgium (M.7637)