Писмен въпрос E-4604/06, зададен от Ewa Hedkvist Petersen (PSE) на Комисията. Union's right of option over fissile material