A Bizottság (EU) 2015/131 végrehajtási rendelete ( 2015. január 26. ) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)