Решение на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 25 юни 1996 година относно утвърждаването на временен документ за пътуване (96/409/ОВППС)