Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6014 — GDF Suez/Certain Assets of Acea Electrabel) Текст от значение за ЕИП