Писмен въпрос E-4747/07, зададен от Mary Lou McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Дискриминация при признаването на училища