Писмен въпрос E-5272/08 зададен от Glyn Ford (PSE) на Комисията. Статут на отвъдморските територии на Обединеното кралство в рамките на ЕС