Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8803 – Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/JV) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )