Регламент за изпълнение (ЕС) № 584/2012 на Комисията от 2 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци