Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 999/2014 z  23. septembra 2014 , ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009