Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 999/2014 2014 m. rugsėjo 23 d. kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, importuojamam Rusijos kilmės amonio nitratui nustatomas galutinis antidempingo muitas