Писмен въпрос E-1714/09, зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Определение на Общността за малки и средни предприятия (МСП)